Selecteer een pagina

De financiering vanuit de gemeente aan LIVE stopt per 1 mei 2019.

LIVE werd vanaf november 2018 niet uit onderwijsgeld, maar vanuit een subsidie van de gemeente Leiden betaald.

De bedoeling was om een duurzaam aanbod te creëren, in samenwerking met de diverse regionale samenwerkingsverbanden, waarin de schoolbesturen vertegenwoordigd zijn, en gemeenten. Maar deze samenwerking is door diverse redenen niet tot stand gekomen.

De subsidie van de gemeente stopt en er zijn geen andere partijen die structurele financiële middelen bieden. Daarom stopt LIVE.

Wij betreuren het zeer dat we moeten stoppen.

Voor informatie over de visie en werkwijze van LIVE, verwijzen we graag naar ons blog: LIVE onze visie en werkwijze