Selecteer een pagina

Leids Initiatief voor Educatie

Aan (hoog)begaafde / (hoog)sensitieve kinderen en jongeren

LIVE & Doelgroep
LIVE biedt educatie aan, (hoog)begaafde/(hoog)sensitieve, kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar.

LIVE & Missie en Visie
Ieder kind heeft recht op educatie (art. 28, 29 IVRK). Bij LIVE staat het belang van het kind voorop. Voor ieder kind is het van belang dat hij/zij gezien en gehoord wordt. 
Essentie is dat de begeleiders aansluiten bij de basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie.
Educatie (onderwijs en zorg samen) is leidend. Het leren komt voort uit visie en kernwaarden. Er wordt richting gegeven aan een leven lang leren: autonoom, in relatie tot alles om ons heen en aan de hand van competenties.

LIVE & Didactiek
Voor ieder kind wordt aangesloten op de persoonlijke behoefte van het kind middels een eigen leer- en zorgtraject, dat samen met kind en ouder(s) wordt gemaakt en geëvalueerd. De inhoud wordt samen ontdekt, ontworpen en vorm gegeven, gericht op het nu en de toekomst.

Het kind wordt in de positie en gelegenheid gebracht om zelf kennis en vaardigheden te verwerven. LIVE sluit aan bij de ontwikkeling van het kind en daagt uit om de wereld te ontdekken die hij/zij nog niet kent en weet.

Leren is op basis van onderzoek, ervaring en verbinden met de eigen leefwereld – metacognitie en Top Down. Elk kind leert om zijn/haar eigen leerproces ter hand te nemen als opmaat tot een leven lang leren. Reflectie op zijn/haar eigen ontwikkeling is belangrijk. Er is ruimte voor creativiteit door experiment en het ontdekken van het onbekende.

LIVE & Pedagogiek
LIVE is een omgeving waar ieder kind zich veilig en vrij voelt op basis van vertrouwen in elkaar. Waarbij de vrijheid van de een, nietde vrijheid van de ander beperkt. LIVE is een omgeving waar je kunt groeien. Binnen LIVE is iedereen verantwoordelijk voor hetwelzijn van de ander en van de groep in zijn geheel.

De ambitie van het kind is leidend. LIVE verplicht zich om die ambitie aan te wakkeren en elk kind in de positie te brengen datdeze ambities werkelijkheid kunnen worden. Ieder kind mag zichzelf zijn en leren zijn/haar eigen kwaliteiten optimaal teontwikkelen. Ieder kind is wereldburger en ondernemer van zijn/haar eigen ontwikkeling. LIVE heeft respect voor wat ieder kind graag wil en is zich ervan bewust dat dit per kind verschilt.

Bij LIVE is iedere medewerker verantwoordelijk voor het leerproces van ieder kind. Kinderen bij LIVE leren doelgericht enbinnen een heldere structuur. Elk kind leert dat frustratie en tegenslag onderdeel zijn van het leerproces. Bij LIVE is het duidelijk waar grenzen en mogelijkheden liggen. Het groeiproces van kind en medewerker staat bij LIVE centraal.

Het dagelijks leven en de wereld worden gebruikt als grootste leerbron en curriculum. Aan de hand van zeven levensgebiedenleren de kinderen en jongeren het leven te leven en op te groeien tot zelfstandige, gelukkige jong volwassene.

LIVE & Toekomst
De leervraag en het leerproces zijn van groot belang bij het inzetten van bronnen en materialen. Er is een online leeromgeving aanwezig. Wat er is geleerd wordt op een eigen manier vormgegeven en vastgelegd, zoals in een portfolio. Er wordt toe gewerkt naar een startkwalificatie, bijvoorbeeld een maatwerk diploma.
LIVE & Inschrijving
Aan de hand van de intake procedure krijgt LIVE een beeld van het kind en hoe het wil en kan leren. Tijdens deze procedure zullen er verschillende gesprekken plaatsvinden. Er wordt tijdens deze gesprekken gekeken naar de verwachtingen van het kind, de ouder(s) en LIVE.

LIVE & Netwerk
LIVE is een netwerkorganisatie. LIVE zoekt o.a. verbinding met Stad als Lab en Kennisstad Leiden en maakt daarnaast gebruik van het maatschappelijk netwerk en de samenleving. Hierdoor kunnen zoveel mogelijk partijen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind en leren ze hun eigen netwerk op te bouwen. LIVE heeft de intentie om alle opgedane kennis te delen binnen de samenleving.

LIVE & Openingstijden
LIVE is 45 weken per jaar en 4 dagen per week open.
De woensdag is LIVE gesloten.

LIVE & Locatie
LIVE biedt een uitdagende, leerrijke fysieke ruimte in Leiden, waar het leren en ontwikkelen kan plaats vinden. De locatie is een veilige uitvalsbasis van waaruit we de wereld verkennen en de verbinding zoeken met het boven genoemde netwerk.